Şirketimiz 4708 Sayılı Yapı Denetimm Hakkında Kanun hükümlerine göre 2005 yılında kurulmuş olup 23.12.2005 tarihinde T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı izni ile faaliyete geçmiştir.

Şirketimiz;  Konut, Sanayi, Yapıları, Enerji Yapıları, Ticaret Merkezleri olmak üzere İnşaat sektöründeki tüm yapı projelerini denetleyecek deneyim ve donanıma sahip olup 2005 yılından günümüze kadar 1.250.000 m²'ye yakın inşaat denetlemiştir.

Amacımız; Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda yapıların denetlenmesini sağlamak, insan ve müşteri odaklı olmak üzere yapı denetim anlayışının kamuoyunda yerleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Yapı denetim yasasının uygulama esaslarında yapılmakta olan düzenlemelerde yaygınlaşan yapı denetimi faaliyetlerimizle topluma çok daha faydalı olcağımıza, insanlarımızın yapılarda doğal afetlerden endişe etmeden, huzur içinde yaşamasına daha uzun yıllar boyun katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

VİZYONUMUZ

Yapı denetimi ve inşaat uygulamalarında milletimize layık mimarlar ve mühendisler olarak hizmet etmek; halkımıza her bölümüyle teknolojik, başarılı ve sağlıklı yapılar üretmek.

 

MİSYONUMUZ

Kalitesiz yapılaşmanın önüne geçerek kararları en kısa zamanda hayat anlayışımız haline getirmek. 
Mimarlık ve mühendislik etiğine yakışır eğitime, her zaman açık olmak.
Yeniliklere ve teknolojiye yakışır yapı kontrolünde, ilk başta hareket eden mimarlar ve mühendisler olmak.