DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇiN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Başvuru dilekçesi

1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

2. Şantiyelerde iş      görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir   durumu olmadığına dair sağlık raporu

2.1. Herhangi bir sağlı ...


MÜHENDİS, MİMAR VE TEKNİK ELEMANLAR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLECEKLER

İşverenler; Mesleki risklerin önlemesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

Mühendis, Mimar ve Teknik elemanlar Bakanlık&cc ...


YAPI DENETİM YASASININ SORUNLARI BİTİRMEK İÇİN Mİ YOKSA ARTTIRMAK İÇİN Mİ ÇIKARILDIĞI ANLAŞILAMAMAKTADIR.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren geçen yaklaşık 10 sene içinde, kanundaki eksikliklere rağmen denetim altında yapımı tamamlanan inşaatlarda, özellikle, yapı güvenliği açısından olumlu gelişmeler sağlanmış olup bu yapıların büyük çoğunluğu can ve mal güvenliği açıs ...


YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYEN ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ YAPACAĞI İŞLEMLER

<span style="\\&quot;font-size:13px;" line-height:1.6em\\"="">

YENİ KURULAN KURULUŞLARIN YEDEK SIRALAMAYA ALINMALARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

 Denetim faaliyeti yapmak istediği ilde, tüzel kişiliğini oluşturarak, yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sıralamaya alınmak isteyen k ...


YAPI DENETİMDE İNŞAATIN TAMAMLANMASI

İnşaatın tamamlanması:

Yapı ruhsatı, proje ve eklerine uygun olarak tamamlanan inşaata iş bitim belgesi düzenlenerek ilgili idareye sunulur. İdare gerekli kontrolleri yaparak iş bitim belgesini onaylar. Yapı denetim kurumu iş bitim aldıktan sonra artık o yapıyla ilgili görevini tamamlamıştır. Sorumlulukları ise iş bitim alınmasından son ...


YAPI DENETİMDE YAPILAN DENETİMLER

Proje aşamasında yapılan denetimler:

Proje müelliflerince hazırlanan mimari, statik, makina, elektrik projeleri ve zemin etüt raporları proje denetçileri tarafından çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından hazırlanan Mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, ilgili idarelerin imar planı, yönetmelikleri ve d ...


YAPI DENETİMİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Yapı Denetimin Görev ve Sorumlulukları:

 

Proje aşamasında yapılan denetimler:

Proje müelliflerince hazırlanan mimari, statik, makina, elektrik projeleri ve zemin etüt raporları proje denetçileri tarafından çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından hazırlanan Mühendislik ve mimarl ...


YAPI DENETİM NEDİR?

Yapı Denetim:

 

10.04.2000 Tarih ve 24016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile yürürlüğe girmiştir. Bu kararnamenin yerine 13.07.2001 Tarih ve 24461 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile devam ettirilmiştir. İlk etapta ...